Serdeczne podziękowania dla Dzieci, Rodziców oraz Nauczycieli za zaangażowanie się w zbiórkę dla podopiecznych ze schroniska w Zbożnem.