Poniżej przedstawiany listę kandytatów przyjętych do przedszkola