Poniżej znajduje się lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.