Kochane Przedszkolaki, gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, który przygotowaliśmy z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi!
Temat konkursu: Ekologiczny pokaz mody.

Cele konkursu:
-podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszego pokolenia,
-propagowanie właściwych postaw ekologicznych oraz ekologicznego stylu życia,
-umiejętność przetwarzania surowców wtórnych,
-rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci,
-propagowanie idei postaw proekologicznych i idei recyklingu.
Technika wykonania prac:
-wykonanie stroju, nakrycia głowy lub biżuterii z surowców wtórnych lub naturalnych.
Czas trwania konkursu: do 29 kwietnia 2020 r.
Zasady konkursu i warunki uczestnictwa:
1. Technika wykonania prac – dowolna, z surowców wtórnych lub naturalnych, np. liści, trawy, itp..
2. Zdjęcia prac należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przedszkola.
3. Każde dziecko może wykonać jedną pracę konkursową.
4. Zdjęcia prac zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola.
Rozstrzygnięcie konkursu:
5. maja komisja wyłoni zwycięzców. Dla autorów najciekawszych strojów, nakryć głowy lub biżuterii zostaną przyznane nagrody oraz dyplomy.
W związku z ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych dyplomy i nagrody zostaną przekazane uczestnikom konkursu po wznowieniu działalności przedszkola.

Powodzenia!