Galeria archiwalna (nr 612)
DZIEŃ NIEPODLEGłOŚCI

160502026772.jpg