KOCHANE PRZEDSZKOLAKI!
Budynek przedszkolny bez gwaru dziecięcych głosów jest pusty i zimny.
To Dzieci nadają temu miejscu sens, jak również są sensem naszej pracy.
TĘSKNIMY za Wami! Nie możemy się doczekać powrotu.
Pozdrawiamy EKIPA ZE SŁONECZNEJ!