Zapraszamy na daptrację dzieci nowo przyjętych do przedszkola i Żłobka od 25go do 31go Sierpnia.
Adaptacja odbywa się w godzinach 9:00-10:30.
Zparwaszamy